Speciální kurzy

Speciální kurz AMOK

Kurz je koncipován jako volitelný ke kterémukoliv kurzu první pomoci.

Jedná se o přednášku profesionálního policisty, jak čelit útočníkovi nebo aktivnímu střelci.

Obsahem kurzu je zejména instruktáž pro osoby, které se nachází v napadeném objektu:

  • jak se vyhnout kontaktu s aktivním střelcem
  • jak se ukrýt
  • jak se při nevyhnutelném kontaktu s aktivním útočníkem pokusit aktivně bránit jeho útoku

Časový rozsah:

Délka tohoto doplňujícího modulu je obvykle 1,5 hodiny.

Cena:

Cenová nabídka je vždy individuální podle cílové skupiny, počtu účastníků, časového rozsahu a specifických požadavků objednatele.

 

Storno poplatek

Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany účastníka kurzu:
Účastník kurzu může odstoupit z kurzu před jeho zahájením a to na základě doručení písemného storna (e-mailem,  poštou), přičemž pro vrácení storno poplatku je rozhodující datum doručení písemného storna!
Při storno účasti na kurzu do 16. dne před zahájením kurzu, bude účastníkovi vrácena uhrazená zálohová částka ve 100% výši.
Při storno účasti 0 dní – 15 dní před zahájením kurzu – možnost uplatnění storno poplatku zaniká v plné výši ve prospěch pořadatele.
Storno přihlášky ze strany účastníka v  případě již uhrazené plné výše za kurz (vystavená faktura z naší strany a uhrazena ze strany účastníka či zaměstnavatele) bude stržen administrativní poplatek ve výši 15% z celkové fakturované výše.

Stornování je nutné zaslat na e-mail: info@nisivita.cz

Storno poplatek vám bude doručen nejpozději do 14 dnů od doručení písemného storna z kurzu a jeho následném potvrzení.

Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany pořadatele kurzu:
Při zrušení kurzu ze strany pořadatele, vám vrátí pořadatel 100% uhrazené zálohy, a to do 14 dní od sdělení o zrušení kurzu nebo nabídne stejný (jiný) kurz v novém termínu.

Odstoupení ze strany účastníka během kurzu:
V případě odstoupení účastníka kurzu v průběhu konání kurzu a neuhrazené plné výše kurzovného, je povinen účastník doplatit kurzovné do plné výše, a to na základě vystavené faktury.