Sebeobrana pro zdravotníky, pracovníky sociální péče

Speciální kurz sebeobrany pro zdravotníky, pracovníky sociální péče a další pomáhající profese

Obsah kurzu:

1) Teorie:

 • Rozpoznání hrozby
 • Příčiny agrese
 • Komunikace s agresivním pacientem
 • Právní aspekty

2) Základy sebeobrany:

 • Zásady
 • Zranitelná místa
 • Postoj, pohyb těla
 • Základní údery, kryty a kopy (nácvik do lap a bloků)
 • Základní obrany a vyproštění: (úchop za zápěstí, úchop kolem hlavy, kravata, kravata zezadu, úder pěstí, kop……)

3) Modelové situace:

 • Ordinace
 • Lůžkové oddělení
 • Sanitní vůz
 • Otevřený prostor
 • Domácí prostředí

Časový rozsah:

Délka kurzu je obvykle 3 hodiny, včetně praktických nácviků. Rozsah i obsah kurzu je možné upravit dle typu zdravotnického zařízení.

Termín kurzu:

Vypsání termínu probíhá po dohodě s objednatelem po odeslání poptávky.

Cena kurzu:

Cenová nabídka je vždy individuální podle cílové skupiny, počtu účastníků, časového rozsahu a specifických požadavků objednatele.

Lektor:

Bc. Josef Osička se věnuje bojovému umění jíž více jak 35 let. V dětství se aktivně věnoval judu později začal trénovat karate a kick box. Vojenskou službu sloužil u výsadkového praporu brigády rychlého nasazení v Chrudimi, kde absolvoval výsadkový výcvik a získal absolventa Musado MCS. Musado dále aktivně trénoval jako příslušník Mírových sil a jednotek SFOR. Po návratu z vojenské mise v Bosně a Hercegovině vstoupil k Policii ČR, kde sloužil dalších 18 let. Vystudoval pedagogickou fakultu Ostravské univerzity a založil Školu bojového umění. V současné době se zaměřuje hlavně na bojové umění jiu jitsu, kde získal 4. dan a na FTVS UK licenci trenéra II. třídy. Dále své získané technické zkušenosti vložil do dvou knih s názvem JIU JITSU (1 a 2 díl).

Průběh kurzu:

Teoretická část probíhá formou přednášky a následně praktická část spočívající v sebeobraně zdravotníka v bezpečném prostoru, které simuluje jeho běžné pracovní prostředí. K dispozici jsou nejen tréninkové pomůcky jako lapy a bloky, ale také případně sanitní vůz a další zdravotnické vybavení a zařizovací předměty.

Místo konání:

Prušánky, případně při větším počtu zájemců můžeme přijet za Vámi.

 

Storno poplatek

Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany účastníka kurzu:
Účastník kurzu může odstoupit z kurzu před jeho zahájením a to na základě doručení písemného storna (e-mailem,  poštou), přičemž pro vrácení storno poplatku je rozhodující datum doručení písemného storna!
Při storno účasti na kurzu do 16. dne před zahájením kurzu, bude účastníkovi vrácena uhrazená zálohová částka ve 100% výši.
Při storno účasti 0 dní – 15 dní před zahájením kurzu – možnost uplatnění storno poplatku zaniká v plné výši ve prospěch pořadatele.
Storno přihlášky ze strany účastníka v  případě již uhrazené plné výše za kurz (vystavená faktura z naší strany a uhrazena ze strany účastníka či zaměstnavatele) bude stržen administrativní poplatek ve výši 15% z celkové fakturované výše.

Stornování je nutné zaslat na e-mail: info@nisivita.cz

Storno poplatek vám bude doručen nejpozději do 14 dnů od doručení písemného storna z kurzu a jeho následném potvrzení.

Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany pořadatele kurzu:
Při zrušení kurzu ze strany pořadatele, vám vrátí pořadatel 100% uhrazené zálohy, a to do 14 dní od sdělení o zrušení kurzu nebo nabídne stejný (jiný) kurz v novém termínu.

Odstoupení ze strany účastníka během kurzu:
V případě odstoupení účastníka kurzu v průběhu konání kurzu a neuhrazené plné výše kurzovného, je povinen účastník doplatit kurzovné do plné výše, a to na základě vystavené faktury.

Sebeobrana pro zdravotníky, pracovníky sociální péče