První pomoc u psů

Kurzy první pomoci u psů a zvířat

První pomoc a resuscitace u psů

Tento kurz Vás naučí nejen kdy a jak poskytnout první pomoc, ale také rozlišit situace, kdy je na místě ihned vyhledat veterinárního lékaře a neztrácet čas. Kurz Vás provede jak běžnými denními situacemi, tak i těmi nevšedními.

Obsah kurzu:

  • přehledné vyhodnocení zdravotního stavu psa
  • pp při dušení -resuscitace (+praktický nácvik)
  • pp při úrazech, pokousání a krvácení (+praktický nácvik)
  • pes účastník autonehody
  • pp při přehřátí/podchlazení/tonutí
  • pp při alergických reakcích -pp při otravách
  • včasné rozpoznání alarmujících příznaků onemocnění a vyhledání veterinárního lékaře
  • lékárnička pro psa -veterinární záchranná služba, pojištění zvířete

Časový rozsah:

Délka kurzu je obvykle 4 hodiny, včetně praktických nácviků.

Termín kurzu je:

Nejbližší kurz proběhne v termínu:

O zařazení do kurzu budete informováni nejpozději 14 dnů před konáním kurzu.

Cena kurzu:

Cena za jednoho účastníka je 590,- Kč a je splatná nejpozději 5 dnů před nástupem do kurzu. Odhlášení je možné nejpozději 3 dny před konáním kurzu, jinak nebude poplatek vrácen.

Lektorské obsazení:

Veterinární lékařka.

Průběh kurzu:

Kurz probíhá formou přednášky, prezentace, ukázek a diskuze. Je vhodné přijít v neformálním a pohodlném oděvu. Kurz obsahuje vždy nejnovější doporučené postupy a je pravidelně aktualizován.

Místo konání:

Prušánky 337, Prušánky 696 21

 

Storno poplatek

Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany účastníka kurzu:
Účastník kurzu může odstoupit z kurzu před jeho zahájením a to na základě doručení písemného storna (e-mailem,  poštou), přičemž pro vrácení storno poplatku je rozhodující datum doručení písemného storna!
Při storno účasti na kurzu do 16. dne před zahájením kurzu, bude účastníkovi vrácena uhrazená zálohová částka ve 100% výši.
Při storno účasti 0 dní – 15 dní před zahájením kurzu – možnost uplatnění storno poplatku zaniká v plné výši ve prospěch pořadatele.
Storno přihlášky ze strany účastníka v  případě již uhrazené plné výše za kurz (vystavená faktura z naší strany a uhrazena ze strany účastníka či zaměstnavatele) bude stržen administrativní poplatek ve výši 15% z celkové fakturované výše.

Stornování je nutné zaslat na e-mail: info@nisivita.cz

Storno poplatek vám bude doručen nejpozději do 14 dnů od doručení písemného storna z kurzu a jeho následném potvrzení.

Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany pořadatele kurzu:
Při zrušení kurzu ze strany pořadatele, vám vrátí pořadatel 100% uhrazené zálohy, a to do 14 dní od sdělení o zrušení kurzu nebo nabídne stejný (jiný) kurz v novém termínu.

Odstoupení ze strany účastníka během kurzu:
V případě odstoupení účastníka kurzu v průběhu konání kurzu a neuhrazené plné výše kurzovného, je povinen účastník doplatit kurzovné do plné výše, a to na základě vystavené faktury.