První pomoc u dětí

Kurzy první pomoci u dětí

Chcete umět správně poskytnout první pomoc? Osvěžit si dříve získané vědomosti o první pomoci? Pak je tento kurz určen právě pro Vás. Vzhledem k tomu, že i postupy poskytování první pomoci se časem vyvíjí a zdokonalují je vhodné si je neustále opakovat.

Obsah kurzu:

 • řetězec přežití
 • přivolání odborné pomoci
 • kdy aktivovat složky integrovaného záchranného systému a správná komunikace s dispečinkem
 • postup při selhání základních životních funkcí (bolesti na hrudi, dušnost, cévní mozková příhoda)
 • základní neodkladná resuscitace při náhlé zástavě
 • zástava život ohrožujícího krvácení a ošetření ran
 • ošetření úrazů (hlavy, krku, hrudníku, břicha, pánve)
 • správné postupy při popálení, poleptání, opaření a otravách
 • ošetření a fixace zlomenin
 • první pomoc při alergické reakci a dalších náhle vzniklých zdravotních komplikacích specifických pro dětský věk
 • obsah domácí lékárničky

Časový rozsah:

Délka kurzu je obvykle 4 hodiny, včetně praktických nácviků.

Termín kurzu je:

Nejbližší kurz proběhne v termínu:29. 6. 2024 od 13 do 17 hodin.

O zařazení do kurzu budete informováni po přihlášení přes kontaktní formulář.

Cena kurzu:

Cena za jednoho účastníka je 990,- Kč a je splatná nejpozději 30 dnů před nástupem do kurzu. 

Lektorské obsazení:

Přednášející jsou profesionální zdravotníci – zdravotničtí záchranáři, všeobecné sestry se specializací, lékaři a mají minimálně 5 let praxe ve zdravotnictví.

Průběh kurzu:

Kurz probíhá formou přednášky, prezentace, ukázek a diskuze. Praktické nácviky probíhají na resuscitačních figurínách simulující různé věkové skupiny od kojence až po věk 19 let a na cvičném AEDAutomatizovaný Externí Defibrilátor. Je vhodné přijít v neformálním a pohodlném oděvu. Kurz obsahuje vždy nejnovější doporučené postupy a je pravidelně aktualizován. Každý absolvent kurzu obdrží certifikát.

Místo konání:

J. Palacha 3197/13, 690 02, Břeclav 2- BŘECLOVE váš shopping, 3. patro

 Storno poplatek

Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany účastníka kurzu:
Účastník kurzu může odstoupit z kurzu před jeho zahájením a to na základě doručení písemného storna (e-mailem,  poštou), přičemž pro vrácení storno poplatku je rozhodující datum doručení písemného storna!
Při storno účasti na kurzu do 16. dne před zahájením kurzu, bude účastníkovi vrácena uhrazená zálohová částka ve 100% výši.
Při storno účasti 0 dní – 15 dní před zahájením kurzu – možnost uplatnění storno poplatku zaniká v plné výši ve prospěch pořadatele.
Storno přihlášky ze strany účastníka v  případě již uhrazené plné výše za kurz (vystavená faktura z naší strany a uhrazena ze strany účastníka či zaměstnavatele) bude stržen administrativní poplatek ve výši 15% z celkové fakturované výše.

Stornování je nutné zaslat na e-mail: info@nisivita.cz

Storno poplatek vám bude doručen nejpozději do 14 dnů od doručení písemného storna z kurzu a jeho následném potvrzení.

Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany pořadatele kurzu:
Při zrušení kurzu ze strany pořadatele, vám vrátí pořadatel 100% uhrazené zálohy, a to do 14 dní od sdělení o zrušení kurzu nebo nabídne stejný (jiný) kurz v novém termínu.

Odstoupení ze strany účastníka během kurzu:
V případě odstoupení účastníka kurzu v průběhu konání kurzu a neuhrazené plné výše kurzovného, je povinen účastník doplatit kurzovné do plné výše, a to na základě vystavené faktury.

Kurzy první pomoci u dětí<br />