První pomoc pro pracovníky v sociálních službách

Akreditovaný kurz První pomoc pro pracovníky v sociálních službách

Kurz první pomoci pro pracovníky v sociálních službách, je určen všem osobám, včetně dobrovolníků a osobám blízkým, pečujících o osoby různých věkových skupin i různých sociálních prostředí v rámci terénní, pobytové, ambulantní i domácí péče.

Účastníci kurzu získají teoretické znalosti a praktické dovednosti pro poskytování první pomoci při:

  • náhle vzniklých zdravotních potížích,
  • náhlé zástavě oběhu, dušení
  • úrazových i neúrazových stavech.

Budou proškoleni v základní neodkladné resuscitaci s použitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED) a také ve zvládání život ohrožujících stavů v rámci neodkladné přednemocniční péče.

Absolventi dokáží posoudit a vyhodnotit změny zdravotního stavu u dětí i dospělých, poskytnout adekvátní první pomoc a přivolat odbornou pomoc, včetně efektivní komunikace se zdravotnickou záchrannou službou, případně dalšími složkami IZS. Naučí se také jak dbát své osobní bezpečnosti při poskytování první pomoci.

Všechny znalosti si mohou ověřit na resuscitačních modelech s vyhodnocením a zobrazením zpětné vazby.

Celková délka vzdělávacího programu

Akreditovaný kurz probíhá prezenční formou v celkové délce 8 hodin teoreticko – praktické výuky.

Metody výuky

Přednáška a simulační výuka, řešení problémových situací a praktický nácvik dovedností.

Termín kurzu:
Zahájení kurzu bude uvedeno zde při vypsání termínu kurzu. Případně dle dohody na základě poptávky.

Zahájení registrace:
1. 3. 2023

Cena kurzu:

990,- Kč za osobu

Prospěchové stipendium pro 3 nejlepší absolventy kurzu:

  • Absolvent s 1. nejlepším prospěchem obdrží zpět 50 % z ceny kurzu
  • Absolvent s 2. nejlepším prospěchem obdrží zpět 30 % z ceny kurzu
  • Absolvent s 3. nejlepším prospěchem obdrží zpět 20 % z ceny kurzu

Místo konání:

Hlavní 337, Prušánky 696 21

Případně na Vaší adrese při větším počtu účastníku kurzu.

 Storno poplatek

Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany účastníka kurzu:
Účastník kurzu může odstoupit z kurzu před jeho zahájením a to na základě doručení písemného storna (e-mailem,  poštou), přičemž pro vrácení storno poplatku je rozhodující datum doručení písemného storna!
Při storno účasti na kurzu do 16. dne před zahájením kurzu, bude účastníkovi vrácena uhrazená zálohová částka ve 100% výši.
Při storno účasti 0 dní – 15 dní před zahájením kurzu – možnost uplatnění storno poplatku zaniká v plné výši ve prospěch pořadatele.
Storno přihlášky ze strany účastníka v  případě již uhrazené plné výše za kurz (vystavená faktura z naší strany a uhrazena ze strany účastníka či zaměstnavatele) bude stržen administrativní poplatek ve výši 15% z celkové fakturované výše.

Stornování je nutné zaslat na e-mail: info@nisivita.cz

Storno poplatek vám bude doručen nejpozději do 14 dnů od doručení písemného storna z kurzu a jeho následném potvrzení.

Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany pořadatele kurzu:
Při zrušení kurzu ze strany pořadatele, vám vrátí pořadatel 100% uhrazené zálohy, a to do 14 dní od sdělení o zrušení kurzu nebo nabídne stejný (jiný) kurz v novém termínu.

Odstoupení ze strany účastníka během kurzu:
V případě odstoupení účastníka kurzu v průběhu konání kurzu a neuhrazené plné výše kurzovného, je povinen účastník doplatit kurzovné do plné výše, a to na základě vystavené faktury.