Kurz přednemocniční neodkladné péče pro zdravotníky

Přednemocniční neodkladná péče pro zdravotníky

Kurz je určen všem zdravotnickým pracovníkům, kteří si chtějí osvěžit doporučené postupy a osvojit si nejnovější postupy přednemocniční neodkladné péče.

Školíme pracovníky ambulantní, lůžkové i sociální péče, lékaře, zdravotní sestry, porodní asistentky i sociální pracovníky

Obsah kurzu:

  • řetězec přežití
  • poskytování přednemocniční neodkladné péče do příjezdu ZZS
  • komunikace s operátory tísňových linek
  • postup A, B, C, D, E při selhání základních životních funkcí
  • rozšířená neodkladná resuscitace při NZO s použitím AED a řešení reverzibilních příčin
  • zástava život ohrožujícího krvácení
  • akutní stavy ve vnitřním lékařství, chirurgii, neurologii a dalších

Časový rozsah:

Délka kurzu je obvykle 4 hodiny, včetně praktických nácviků. Je možné upravit rozsah i obsah kurzu dle jednotlivých odborností.

Termín kurzu:

Vypsání termínu probíhá po dohodě s objednatelem po odeslání poptávky.

Cena kurzu:

Cenová nabídka je vždy individuální podle cílové skupiny, počtu účastníků, časového rozsahu a specifických požadavků objednatele.

Lektorské obsazení:

Přednášející jsou profesionální zdravotníci pracující v oboru Urgentní medicíny.

Průběh kurzu:

Kurz probíhá formou přednášky, prezentace, ukázek a diskuze. Praktické nácviky probíhají na resuscitačních modelech, cvičném AED a za použitích dalších pomůcek pro PNP. Kurz obsahuje vždy nejnovější doporučené postupy a je pravidelně aktualizován. Každý absolvent kurzu obdrží certifikát.

Místo konání:

Hlavní 337, Prušánky 696 21, případně přijedeme do Vašeho zdravotnického zařízení.

 

Storno poplatek

Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany účastníka kurzu:
Účastník kurzu může odstoupit z kurzu před jeho zahájením a to na základě doručení písemného storna (e-mailem,  poštou), přičemž pro vrácení storno poplatku je rozhodující datum doručení písemného storna!
Při storno účasti na kurzu do 16. dne před zahájením kurzu, bude účastníkovi vrácena uhrazená zálohová částka ve 100% výši.
Při storno účasti 0 dní – 15 dní před zahájením kurzu – možnost uplatnění storno poplatku zaniká v plné výši ve prospěch pořadatele.
Storno přihlášky ze strany účastníka v  případě již uhrazené plné výše za kurz (vystavená faktura z naší strany a uhrazena ze strany účastníka či zaměstnavatele) bude stržen administrativní poplatek ve výši 15% z celkové fakturované výše.

Stornování je nutné zaslat na e-mail: info@nisivita.cz

Storno poplatek vám bude doručen nejpozději do 14 dnů od doručení písemného storna z kurzu a jeho následném potvrzení.

Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany pořadatele kurzu:
Při zrušení kurzu ze strany pořadatele, vám vrátí pořadatel 100% uhrazené zálohy, a to do 14 dní od sdělení o zrušení kurzu nebo nabídne stejný (jiný) kurz v novém termínu.

Odstoupení ze strany účastníka během kurzu:
V případě odstoupení účastníka kurzu v průběhu konání kurzu a neuhrazené plné výše kurzovného, je povinen účastník doplatit kurzovné do plné výše, a to na základě vystavené faktury.