Aktuální nabídka kurzů

Kurzy pro školy

Potřebujete proškolit učitelský sbor, zaměstnance školy nebo žáky a studenty v poskytování první pomoci, či zopakovat dříve získané vědomosti o první pomoci? Pak je tento kurz určen právě pro Vaši školu. Vzhledem k tomu, že i postupy poskytování první pomoci se časem vyvíjí a zdokonalují je vhodné si je neustále osvěžovat.

 

Kurz pro firmy, úřady a další instituce

Potřebujete proškolit zaměstnance v poskytování první pomoci, nebo si osvěžit dříve získané vědomosti o první pomoci? Školíme také veškerý personál městských a obecních úřadů, jednotky sboru dobrovolných hasičů, městské policisty, pracovníky údržby i administrativní zaměstnance.

 

Kurzy pro profesionály

Řidič vozidla zdravotnické služby

Kvalifikační kurz připravuje uchazeče k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání řidiče zdravotnické dopravní služby..

 

Přednemocniční neodkladná péče pro zdravotníky

Školíme pracovníky ambulantní, lůžkové i sociální péče, lékaře, zdravotní sestry, porodní asistentky i sociální pracovníky..

 

Sebeobrana pro zdravotníky, pracovníky atd..

Délka kurzu je obvykle 3 hodiny, včetně praktických nácviků. Rozsah i obsah kurzu je možné upravit dle typu zdravotnického zařízení.

 

Speciální kurz AMOK

Jedná se o přednášku profesionálního policisty, jak čelit útočníkovi nebo aktivnímu střelci.

 

Kurzy pro veřejnost

První pomoc a resuscitace s použitím AED

Řešení nejčastějších onemocnění, zdravotních potíží a úrazů..

 

První pomoc u dětí

Nejčastější onemocnění, zdravotních potíže, úrazy..

 

První pomoc u psů a domácích zvířat

Jak postupovat? Přednáší veterinární lékařka..

 

Individuální kurz první pomoci

Pro všechny,  s ohledem na jejich profesi..