Řidič vozidla zdravotnické dopravní služby

Akreditovaný kvalifikační kurz Řidič vozidla zdravotnické dopravní služby

Kvalifikační kurz připravuje uchazeče k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání řidiče zdravotnické dopravní služby pro činnosti v oblasti zdravotnické dopravy, kdy se pod odborným dohledem bude podílet na poskytování zdravotních služeb.

Vzdělávací program zahrnuje teoretickou výuku, teoreticko-praktickou a odbornou praxi v akreditovaném zařízení.

Celková délka vzdělávacího programu

Kvalifikační kurz probíhá prezenční formou studia v celkové délce 189 hodin.

  • teoretická výuka 87 hodin
  • teoreticko – praktická výuka 66 hodin
  • odborná praxe v akreditovaném zařízení 36 hodin (pracoviště ZDS DONERA Prušánky a výjezdové základny ZZS Jmk nebo ZZS ZK)

Metody výuky

Přednášky, semináře, simulační výuka, řešení problémových situací, praktický nácvik dovedností, exkurze, praktický výcvik v akreditovaných zdravotnických zařízeních.
Výuka probíhá také o víkendech.

Vstupní podmínky

  • ukončené základní vzdělání
  • držitel řidičského oprávnění alespoň skupiny B
  • dobrý zdravotní stav doložen Potvrzením o zdravotní způsobilosti
  • osobnostní vlastnosti a motivace k výkonu povolání
  • Očkování proti hepatitidě A, B

Termín kurzu:
Zahájení kurzu 16. 2.  2024
Zahájení registrace:
1. 12. 2023

Cena kurzu:

9 900,- Kč

Místo konání:

Hlavní 337, Prušánky 696 21

 

Storno poplatek

Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany účastníka kurzu:
Účastník kurzu může odstoupit z kurzu před jeho zahájením a to na základě doručení písemného storna (e-mailem,  poštou), přičemž pro vrácení storno poplatku je rozhodující datum doručení písemného storna!
Při storno účasti na kurzu do 16. dne před zahájením kurzu, bude účastníkovi vrácena uhrazená zálohová částka ve 100% výši.
Při storno účasti 0 dní – 15 dní před zahájením kurzu – možnost uplatnění storno poplatku zaniká v plné výši ve prospěch pořadatele.
Storno přihlášky ze strany účastníka v  případě již uhrazené plné výše za kurz (vystavená faktura z naší strany a uhrazena ze strany účastníka či zaměstnavatele) bude stržen administrativní poplatek ve výši 15% z celkové fakturované výše.

Stornování je nutné zaslat na e-mail: info@nisivita.cz

Storno poplatek vám bude doručen nejpozději do 14 dnů od doručení písemného storna z kurzu a jeho následném potvrzení.

Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany pořadatele kurzu:
Při zrušení kurzu ze strany pořadatele, vám vrátí pořadatel 100% uhrazené zálohy, a to do 14 dní od sdělení o zrušení kurzu nebo nabídne stejný (jiný) kurz v novém termínu.

Odstoupení ze strany účastníka během kurzu:
V případě odstoupení účastníka kurzu v průběhu konání kurzu a neuhrazené plné výše kurzovného, je povinen účastník doplatit kurzovné do plné výše, a to na základě vystavené faktury.