O nás

Vznik společnosti nisi vita v roce 2022, předcházela myšlenka několika zdravotnických záchranářů, dlouholetých přátel, na založení vzdělávací firmy pro školení první pomoci. Název společnosti je odvozen z latiny a v překladu znamená ,,zachraň život“.

Všechny naše kurzy jsou teoreticko-praktické. Naši lektoři jsou profesionální zdravotníci, nejčastěji pracují jako zdravotničtí záchranáři, z nichž jsou mnozí absolventi specializačního vzdělávání v oboru urgentní medicíny. Používáme lety prověřené vzdělávací metody, zároveň reflektujeme na nejnovější doporučené postupy a pravidelně aktualizujeme teoretickou i praktickou část kurzů. Kurzy jsou nastaveny tak, aby každý absolvent dokázal poskytnout adekvátní první pomoc v rámci nejčastějších zdravotních potížích, či úrazech. Akceptujeme však také individuální požadavky pro poskytování první pomoci ve specifických případech, kdy sestavíme kurz podle požadavků zadavatele.

Je prokázáno, že většina lidí si pamatuje: 10 % z toho, co čtou, 20 % z toho, co slyší, 30 % z toho, co vidí, 50 % z toho, co slyší a vidí a 90 % z toho, co si prakticky vyzkouší.

Pro všechny kurzy je tedy společné to, že teoretické poznatky si můžete okamžitě prakticky odzkoušet v rámci modelových cvičení, a přitom ve zcela bezpečném prostředí.

Aktuálně vypsané kurzy:

Kurz první pomoc u dětí

Nejbližší kurz:
13. 1. 202 od 13:00 do 17:00

Konference EMERGENCY je určena pro lékaře všech specializací.

Akreditovaný kvalifikační kurz „Řidič vozidla zdravotnické dopravní služby“

Zahájení kurzu:
4. 9. 2023